Qasida written by Syedna Taher Saifuddin RA (Burhaanu Deenillahi Asbaha Baahira) in which he did zikar of Syedna Burhanuddin RA