انسان زندگي ما گهنا مرحلة ما سي گزرے چهے، فكرو كرے چهے، أمور بنے تو گهني ريت سي اثر پرهے چهے، جه جسم جان ما نقصان كرے چهے، نقصان سي كيم بچي سكائي كه خدا پر بهروسو پورے پورو كرے،

قران مجيد ما خدا تع گهني جگا توكل ني ذكر فرماوے چهے، "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" - جه بهي خدا پر بهروسو كرے اهنے خدا كفاية كري آپے چهے، هجي خدا فرماوے چهے "وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين" - اگر جو تمے مؤمن هوئي تو خدا پر بهروسو راكهو، جه سگلا خدا پر بهروسو كرے چهے اهني صفة ما خدا فرماوے چهے، خدا يه سگلا ني محبة كرے چهے، "ان الله يحب المتوكلين"،

خدا پر بهروسو كرے اهني معنى سوں؟ خدا تعالى پر توكل كئي طرح كرے، تاكه سگلي فكر دور تهائي؟
انے خدا نا أولياء يه سوں شان سي خدا پر توكل كيدو؟ مؤمن اهنا نقش قدم كيم چلے؟

مجالس الحكمة ني ٢٩مي مجلس ما سيدنا فخر الدين طع آ سؤالو نو جواب فرماوے چهے،