1. Home
  2. 'Ilm
  3. 'Ibadat ni Ehemmiyyat

'Ibadat ni Ehemmiyyat

Dai ni doa

18 June 2017

Syedna Fakhruddin ye farmayu ke mumin ni sagli doa sunaai chhe. Mumin ni doa ni itni qadr chhe ke agar Allah Ta’ala ni hikmat ma em hoi ke aa dunya ma jawab na mile, to aakherat ma to ehni doa no jawaab milsej.
Eid na din ni ma’na

Eid na din ni ma’na

03 July 2016

Eidul Fitr no din khushi manaawa no din chhe. Khuda no shukr karwano din chhe ke Khuda ye apne Shehrullah na 30 din roza karwani taufeeq ane yaari aapi. Ane apne haqq na aqida par, sirate mustaqim par saabit raakha
Namaaz ane Zakaat

Namaaz ane Zakaat

25 September 2014

Ramadan no mahino roza na mahina chhe. Namaaz ane Zakaat na mahina chhe. Shehrullah Al Moazzam ma sunnat parhwu bija mahina ma farizat parhwa na baraabar chhe. Ane Shehrullah ma ek farizat ni namaaz parho bija mahina ma 70 farizat ni namaaz parhwa na baraabar chhe. Yej misal apna hudaat kiraam ye aa mahina ma zakaat aapwani hidayat didi, taake apne ye farizat na amal nu 70 guna sawab haasil karye.
Roza and sabr: Nafs ne mane’ karwu nahi balke nafs ni riyazat

Roza and sabr: Nafs ne mane’ karwu nahi balke nafs ni riyazat

25 September 2014

Ramadan ul Mu’azzam na mahina roza na mahina chhe. Fajer si ke maghrib tak roza na karnar khaawa piwa si baaz rahe chhe. Sawm – roza – Islam no paanchmo de’aamat chhe. Jem misaq ma qasam aapa chhe, apna upar laazim chhe ke Shehre Ramadan na roza barabar adaa karye. Apna mawali na irshaadaat mutabiq 30 din ni ginti kaamil karye.

Ibaadat na mahina

25 September 2014

Shehrullah al Mu’azzam qareeb chhe – ye ibaadat na mahina chhe. Din ma roza ane raat ma namaaz ane doa ma ziyada waqt guzaarye chhe. Ibaadat ni maa’na Allah Ta’ala ni taraf tawajjoh karye chhe. jem upar Qur’an ni aayat ma zikr kare chhe, ehna si aakherat ma najaat milse je apni zindagi no maqsad chhe.
Shaban ni 15 mi raat – Sharaf ni raat

Shaban ni 15 mi raat – Sharaf ni raat

25 September 2014

Shaban no mahino Rasulullah SA no mahino chhe. Ye mahina ni 15 mi raate (lailatun nisf) Rasulullah ne Khuda nu farmaan thayu ke Masjide Haraam ni taraf, Baitullah ni taraf namaaz parho. (Pehla namaaz Masjide Aqsa ni taraf parhta tha.)

WhatsApp par madad