Kaaba baitullah night shabaan laylatun nisf banner

Laylatun Nisf: 15 Shabaan (Thumm Washeq)

15mi Raat Shabaan | 23 February 2024

Program: Rasul Hudood al Mayameen Syedi Dr. Aziz Bhaisaheb Qutbuddin Mazaar-e-Qutbi Complex ma Maghrib Isha ane Washeq ni Namaaz waaste tashreef laawse ane te baad wasilo lese. Mumineen ne te baad Salawaat na Jaman nu izan chhe.

Aa mubarak miqaat par Mumineen aa misal amal kare

WhatsApp par madad