1. Home
  2. 'Ilm
  3. Behtar Akhlaaq

Behtar Akhlaaq

Duat Samiteen

Duat Samiteen

26 February 2017

Imam Jafar al Sadiq ye ye sagla ne farmayu ke “Allah ni taqwa raakhjo. Hamesha Khuda ni ta’at karjo. Befarmani na karjo. Logo ni amaanat ne adaa karjo. Tame je logo na saathe thaau ehne faaydo karjo ane hamari taraf Duat Samiteen banjo (khamosh rahi ne logo ne nazdeek karjo). Shia ye poochu, “Hame khamosh rahi ne logo ne aapni taraf kem bulawiye?”

WhatsApp par madad