1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Ad'iyat Shareefa

Ad'iyat Shareefa

Insha'Allah aa section ma namaaz doao ni dawat ni zaban ma tarjumo nazdeek ma pesh thaase.

  • "Sajada Wajhi" Doa
  • Imam Ali Zaynul Abideen ni Sehhat ni Doa

WhatsApp par madad