هميں خوشي نا ساتهـ ١٤٤١هـ نو كليندر ويبسيت پر پيش كرئيے چهے، جه ما اهم ميقاتو، انے انگريزي تاريخ بهي چهے. يه تقويم نو ب.د.ف. ويبسيت پر پيش چهے.

كاليندر ني CSV فايل عن قريب ويبسايت پر موكوا ما آوسے ان شاء الله.