1. Home
  2. Videos
  3. Mukhtasar Video Clips
  4. Syedna Qutbuddin ni Mabas ni waaz ni clip

Syedna Qutbuddin ni Mabas ni waaz ni clip

23 May 2015

Mabas na mubarak din ma Syedna Khuzaima Qutbuddin TUS saanje 5 waaje Darus Sakina ma waaz ni majlis ma tashreef laaya ane Mumineen ye Aale Mohammed na ilm ni barakaat haasil kidi. Ye bayaan ni ek clip website par pesh karye chhe.

Syedna TUS ye “Mohammed” na naam ni ma’na bayaan farmawi. Mohammed ni lafzi ma’na su chhe ke jeni hamesha sanaa thaai. Rasulullah SA na akhlaaq ye shaan na hata ke aapni hamesha sanaa thaati. Qur’an Majeed ma Khuda Ta’ala aapni shaan ma farmawe chhe ke aap ghana azeem akhlaaq na saheb chho (innaka la’ala khuluqin azeem – Surat al-Qalam:4). Rasulullah SA ye je waqt Islam qaaim kidu to aapna akhlaaq ane aapni paak seerat na sabab ghana logo ye jawaab dido. Syedna TUS ye Mohammed na naam na huroof ni ma’na bayaan farmawi. Mohammed na naam na andar Rasulullah SA na daur na asraar samaaela chhe. Syedna TUS ni waaz mubarak na baara ma ziyada waanchwane ane waaz na photos dekhwane yaha click karo.

WhatsApp par madad