1. Home
  2. Videos
  3. Waaz ane Bayan
  4. Syedna Taher Fakhruddin TUS Shehrullah Al Mua’zzam Ni Pehli Raat Nu Bayan 1440H

Syedna Taher Fakhruddin TUS Shehrullah Al Mua’zzam Ni Pehli Raat Nu Bayan 1440H

05 May 2019

Shehrullah al Mu’azzam ni pehli raat namaaz baad Syedna Taher Fakhruddin TUS ye bayan mubarak farmayu jema Mumineen ne aa mubarak mahina ma khair na aa’maal kari guna gun sawaab haasil karwana mauqe ma raghbat didi. Syedna ye bandagi karwane Khuda Ta’ala si yaari talab kidi. “Zindagi bandagi ma guzaariye.” Syedna ye mumineen ne doa na la qeemat jawaahir bakhsha.

WhatsApp par madad