1. Home
  2. Videos
  3. Waaz ane Bayan
  4. Syedna Fakhruddin TUS Na Milad Mubarak 1440H Nu Bayan Mubarak

Syedna Fakhruddin TUS Na Milad Mubarak 1440H Nu Bayan Mubarak

04 January 2019

Syedna Taher Fakhruddin TUS ye 26 mi Rabiul Aakhar, 1440H (2nd January, 2019), aapna Milad Mubarak na mauqe par Darus Sakina, Mumbai ma bayan farmayu.

WhatsApp par madad