1. Home
  2. Videos
  3. Daily Zikr
  4. Syedna Mohammed Burhanuddin RA na Wafaat na Baad ni Zikr

Syedna Mohammed Burhanuddin RA na Wafaat na Baad ni Zikr

19 May 2021

Al-Maula Al-Ajal Mazoon-ud-Da'watil-Gharra' Syedi wa Maulaya Abdeali Bhaisaheb Saifuddin AAB Syedna Mohammed Burhanuddin RA na wafaat na baad je haalaat bana ehni zikr farmawe chhe, ane Shehzada Mufaddal Saifuddin ane ehna saath na logo ye je jhaanso kido chhe ehni zikr farmawe chhe. Ane Syedna Burhanuddin RA na mansoos Syedna Khuzaima Qutbuddin ye eh waqt ma je amal farmayu ehma su hikmat hati ehni zikr farmawe chhe.

WhatsApp par madad