1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Ya Man Ilayhil Mushtaka Wal Mubtahal" Composed by Syedna Taher Fakhruddin

"Ya Man Ilayhil Mushtaka Wal Mubtahal" Composed by Syedna Taher Fakhruddin

31 March 2024

PDF DOWNLOAD: Arabic | English | Dawat ni Zaban

Aa munajat shareefa "Ya Man Ilayhil Mushtaka Wal Mubtahal" Syedna Taher Fakhruddin TUS ye Lailatul Qadr 1445H na mubarak moqe par tasneef farmaya chhe.


  • Lailatul Qadr ma Mumineen aa misal amal kare.
  • Syedna TUS ni aa saal ni munajaat nu matla’ “Ya Man Ilayhil Mushtaka Wal Mubtahal” chhe. Mukasir-o-Dawatil Haqqil Mubeen al-Maula al-Ajal Syedi wa Maulaya Husain Bhaisaheb Burhanuddin AAB munajaat ni fehwa nu bayaan farmawse ane ye bayaan raate 3:00 waaje (India time) aa link par live broadcast karwa ma aawse insha’Allah

WhatsApp par madad