1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Ruhani Apna Bawa Fakhrul Huda Shaha Chhe" by Shz Dr Tahera Baisaheba

"Ruhani Apna Bawa Fakhrul Huda Shaha Chhe" by Shz Dr Tahera Baisaheba

10 August 2021

Aa madeh Yaqutato Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Bensaaheba ye Ashara 1443H ni biji waaz na moqe’ par likha chhe, je yaha PDF ane audio recording saathe pesh kidi chhe. Shehzadi Saheba ghana saalo si Ashara Mubaraka ma har roz ek madeh likhe chhe je ma aap gaya diwas na waaz no khulaso ni zikar kare chhe.

WhatsApp par madad