1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Imamul Asr Tayyib Ni Sheh Fakhruddin Surat Chhe" by Shz Dr Tahera Baisaheba

"Imamul Asr Tayyib Ni Sheh Fakhruddin Surat Chhe" by Shz Dr Tahera Baisaheba

03 August 2022

Aa madeh Yaqutato Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Bensaaheba ye Ashara 1444H ni pehli waaz na moqe’ par likha chhe, je yaha PDF ane audio recording saathe pesh kidi chhe. Shehzadi Saheba ghana saalo si Ashara Mubaraka ma har roz ek madeh likhe chhe je ma aap gaya diwas na waaz no khulaso ni zikar kare chhe.

WhatsApp par madad