1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Guzri Gaya Maula Qutbuddin" Shz Aamenah baisaheba

"Guzri Gaya Maula Qutbuddin" Shz Aamenah baisaheba

13 May 2016

PDF DOWNLOAD: Dawat ni Zaban

Aa Dawat ni Zaban na marsiya Shehzadi Aamenah Bensaaheba binte Maula Taher Fakhruddin TUS ye Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ni shaan ma likha chhe. Ye marsiya yaha audio recording na saathe pesh karye chhe.

WhatsApp par madad