1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. Ayaa Waliyyallahi Antal Hilaal | Syedna Taher Fakhruddin

Ayaa Waliyyallahi Antal Hilaal | Syedna Taher Fakhruddin

30 April 2022

PDF DOWNLOAD: English | Arabic | Dawat ni Zaban

Aa Qasida Mubaraka Syedna Taher Fakhruddin TUS ye Eid-ul-Fitr (1443H) na mubarak moqe’ par Aimmat Tahireen ni shaan ma tasneef farmaya. Ye qasida yaha Dawat ni Zaban no tarjumo ane audio recording saathe pesh karye chhe.

WhatsApp par madad