1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Bihori
  4. Section D – Zaruri namaaz – Shafa’ Watar

Section D – Zaruri namaaz – Shafa’ Watar

06 April 2023

Aa ghani zaruri namaaz chhe. 

Shafa’ no waqt Sihori na pehle chhe ane Fajr na waqt na shuru tak chhe. 

Agar Nisful Layl ni namaaz ehna waqt par na parhi hoi ane sihori na waqt na pehla uthwu thaai to bihori ni hafti ma si Nisful Layl na alaawa baddi namaazo parhe. Nisful Layl na badle Salaatul Layl parhi sakaai chhe. Agar sihori na pehle thoroj waqt baaqi hoi to Shafa Watar parhe. 

Aa section ni namaazo ni niyyat ane doa ni PDF download karwane yaha click karo. 

1. Wahshatul Quboor – Bihori ni hafti ma pg. 70 (Namaaz & Doa App par dekhwane yaha press karo)

A. Niyyat Audio

2. Shafa’ Watar – Bihori ni hafti ma pg. 102. (Namaaz & Doa App par dekhwane yaha press karo)

A. Niyyat Audio

  • Doa 1 AUDIO
  • Munajaat AUDIO
  • Doa 2 AUDIO

WhatsApp par madad