Milad un Nabi SA

06 October 2022

12 mi Raat Rabi ul Awwal | Somwaar 25 September

Program: Somwaar na din, Maghrib Isha ni Namaaz baad Mukasir-o-Dawatil Haqqil Mubeen al-Maula al-Ajal Syedi wa Maulaya Husain Bhaisaheb Burhanuddin AAB Mazaar-e-Qutbi Complex ma Milad-un-Nabi SA ni Khushi ni Majlis ma tashreef laawse insha’Allah. Te baad Mumineen ne Salawat na jaman nu izan chhe.

Mumineen aa mubarak moqe' par aa misal amal kare:

  • Majlis nu live broadcast raate 7:15 waaje India time aa YouTube link par shuru thaase, insha’Allah.
  • Mumineen Ummul Mumineen Al muqaddasa Amtullah Aaisaheba Aqilate Syedna Mohammed Burhanuddin RA waaste Khatmul Qu’ran ni tilawat kare.

  • Aa Qur'an-e-Majeed ni tilawat ni clip 1436H ma Milad-un-Nabi ni majlis ni chhe. Ehma ajab shaan si Mukasir-e-Dawat Syedi wa Maulaya Husain Bhaisaheb burhanuddin AAB ye Surat-ul-Fath ni tilawat ni ayato ni tilawat farmawi.

WhatsApp par madad