1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Amal ni Shakelat
  4. Aashura na din ane Aasuhra ni raat

Aashura na din ane Aasuhra ni raat

06 August 2022

Aasuhra ni raat:

Aashura ni raate Mazoon-e-Dawat Syedi Abdeali Bhaisaheb Saifuddin AAB Maghrib Isha ni Namaaz baad majlis ma tashreef laawse ane bayaan farmawse, insha’Allah ane eh bayaan raate 7:45 (India time) live broadcast karwa ma aawse:

Aashura ni raate tawassul ni namaaz baad Mumineen “Allahumma anta siqati” ni doa parhe. Te baad Yaqutato Dawat il Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Baisaheba na marasiya “Hushyar azadarane Hussain” sune. Aashura ni tamaam raat Mumineen bandagi ma guzare. Bihori ni namaz, ane khassatan Nisf ul Layl ni namaz parhe – te saath aaraam bhi le, taake aashura na din barakaat lewaani taaqat rahe.


Aashura no din:

Aashura na din Mumineen laagan kare. Laagan roza ni misal chhe - tamaam din bhuka ane pyaasa rahe magar niyat laagan ni le, yaani ke Hussain Imam ane aapna Ahle Bayt Ashaab ni bhuk pyaas yaad kari ne laagan kare. Chhota farzando ne dupehre thoru kai khaawanu roti ya biscuit aape taake maatam karwani taaqat rahe. Mumineen majlis ni adab mutabiq amal kare, ane tamaam din Hussain na ghum ma mashghool rahe. Mumineen “Ya Hussain” ni tasbeeh aapna naam na adad mutabiq 128 waar kare, ane “Ya Ali” ni tasbeeh 110 waar kare.

Fajer ni Waaz

Syedna Taher Fakhruddin TUS fajere 10:30 waaje (India time) waaz mubarak farmawse insha’Allah ane waaz mubarak live broadcast karwa ma aawse.

Aa madeh Yaqutato Dawat il Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Baisaheba ye gai kaal ni waaz ni zikr ma likhi chhe.

Zawal baad Zohr ni namaaz sunnat ane naafelat saathe parhe. Zohr baad Imam Hussain ni Taqarrub ni namaaz, Syedna Taher Saifuddin RA, Syedna Mohammed Burhanuddin RA, ane Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ni tawassul ni namaaz, ane Dai al Asr ni tool ul umar ni namaz parhe.

Usalli salaat as salwaate ‘ala Dai al Aimmatil Fatimiyyin Syedena Taherin Saifiddin wa Dai al Aimmatil Fatimiyyin Syedena Mohammedin Burhaniddin wa Dai al Aimmatil Fatimiyyin Syedna Khuzaima Qutbiddin wat tawassule bihim ilallaahe Ta’ala rak’atayne lillaah

Usalli salaat as salawaate wad doae le Dai al Aimmatil Fatimiyyin Syedena Taherin Fakhriddin wat tawassule bihim ilallaahe Ta’ala rak’atayne lillah.

Wasila Mubaraka

Aashura na din Mukasir-e-Dawat Syedi Husain Bhaisaheb Burhanuddin AAB tawassul ni namaaz baad 2:00 waaje (India time) wasilo lese ane eh wasila mubaraka live broadcast karwa ma aawse.

Zohr ni namaaz na baad Mumineen Aashura na din Zohr ni doa ni tilawat kare. Ye doa English tarjuma ane Dawat ni Zaban na tarjuma saathe pesh kidi chhe.

Wasila baad Asr ni sunnat ane faraz parhe.

Mumineen Syedna Taher Fakhruddin TUS nu 1441H nu maqtal nu bayan suna pehla “Qatl rehbar hai aaj wawayla” na marsiya ni tilawat kare.

Maqtal Bayaan

Aashura na din Syedna Taher Fakhruddin TUS saanje 4:30 waaje (India time) maqtal nu bayaan farmawse, insha’Allah ane eh bayaan live relay karwa ma aawse. Maghrib Isha ni Namaaz baad Mumineen ne Niyaz na Jaman nu izan che.

Mumineen Muminaat online waaz joti waqt waaz ni adab no khayaal raakhe – jem majlis ma khud haazir thai ne adab rakhe tem adab jaalwe. Aa Maulana ni azeem ne’mat chhe ke online waaz jowani raza farmaawi chhe.

Maghrib baad “Ya Muhsinu qad ja’akal musee” ane “Allahhumma ya mo’tiyas suaalaat”  ni doa iftar na pehle parhe.

WhatsApp par madad