1. Home
  2. Majalis al Hikma
  3. Falsafat
  4. Majlis 9: "Haadi ni sukam zaroorat chhe? ane ye kon chhe?" - Syedna Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

Majlis 9: "Haadi ni sukam zaroorat chhe? ane ye kon chhe?" - Syedna Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

30 April 2020

Rasul, nabi, Imam, ya Dai ni su zaroorat chhe? Ghana falaasefa em kahe chhe ke Anbiya ni zaroorat nathi. Insaan paase aqal chhe, to aqal si mann si samjhi sake chhe. Em hoi to hidayat ane najaat waaste ek hidayat denaar saheb ni su zaroorat chhe?

Majalis al Hikma ni 9 mi majlis ma Syedna Fakhruddin aa muhimm suaal no jawab farmawe chhe. 

Syedna aa suaal bhi qaa’im kare chhe ke agar em maanta hoi ke haadi ni zaroorat chhe, to pachhi ye kon chhe? Daa’wa to ghana kare chhe. Sachchi waat, haqq ni waat kon kare chhe? Kone taabe’ thaawu jowe? Aa suaal no jawaab Syedna aawti majlis ma farmawse Insha’Allaho Ta’ala. 

WhatsApp par madad