1. Home
  2. Majalis al Hikma
  3. Aa Aalam na Asraar
  4. Majlis 26: "Jinn Su Chhe?" - Syedna Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

Majlis 26: "Jinn Su Chhe?" - Syedna Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

11 September 2020

Ghana logo em inkaar kare chhe ke jinn bhoot jiwi koi cheez chhe. Qur’an Majeed ma to ghani ayato chhe jinn na muta’alliq ane ehni ghani alag ma’ani chhe. Balke ek akkhi surat nu naam Surat al Jinn chhe. 

Jinn bhoot su cheez chhe? Ehno paida thaawano sabab su bane chhe? Su sagla jinn ek sarkha chhe? Jinn bhoot si bachaaw kem thai sake? 

Majalis al Hikma ni 26 mi majlis ma Syedna Fakhruddin TUS aa suaalo no jawaab farmawe chhe.

WhatsApp par madad