1. Home
  2. Majalis al Hikma
  3. Zindagi Waaste Nasihat
  4. Majlis 70: "Ghayb si logo dare chhe. Ehno ilaaj su chhe?" - Syedna Fakhruddin TUS

Majlis 70: "Ghayb si logo dare chhe. Ehno ilaaj su chhe?" - Syedna Fakhruddin TUS

25 March 2022

Logo ghayb si dare chhe, yaani je cheez ni ehne jaankari nathi ehna si dare chhe, khaassatan maut na pachhi su thaase ehna si dare chhe, to ehno su ilaj chhe?

Qu’ran Majeed ma Khuda Ta’ala mumineen muttaqeen ni sifat ma farmawe chhe ke "الذين يؤمنون بالغيب", ye sagla ghayb nu imaan laawe chhe. To ghayb nu imaan kai tarah laawe? Apan to em maanye chhe ke blind faith nathi. Dekha samjha wagar maani na sakaai to je cheez dekhati nathi, je ghayb ni waato chhe, ehnu samjhi ne imaan kem laawe?

Su Khuda na Awliya har ghayb ni waat par aagah chhe?

Majalis al Hikmat ni 70 mi majlis ma Syedna Taher Fakhruddin TUS aa suaalo no jawaab farmawe chhe.

WhatsApp par madad