1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Ya Sayyidash Shohadaai" Composed by Syedna Taher Saifuddin

"Ya Sayyidash Shohadaai" Composed by Syedna Taher Saifuddin

24 October 2014

PDF DOWNLOAD: English | Arabic | Dawat ni Zaban

Aa ‘azeemush shaan qasida mubaraka Syedna Taher Saifuddin RA ye Imam Husain AS ane aapna ahle bayt ane ashaab ni rasaa ma tasneef farmaya chhe

WhatsApp par madad