1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Kawkab Chhe Fakhruddin Ajab Sheh Nu Nur Chhe" by Shz Dr Tahera Baisaheba

"Kawkab Chhe Fakhruddin Ajab Sheh Nu Nur Chhe" by Shz Dr Tahera Baisaheba

13 August 2021

Aa madeh Yaqutato Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Bensaaheba ye Ashara 1443H ni chothi waaz na moqe’ par likha chhe, je yaha PDF ane audio recording saathe pesh kidi chhe. Shehzadi Saheba ghana saalo si Ashara Mubaraka ma har roz ek madeh likhe chhe je ma aap gaya diwas na waaz no khulaso ni zikar kare chhe.

WhatsApp par madad