1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Fatema Zahra Upar Allah Na Laakho Salaam" Shz Dr Tahera baisaheba

"Fatema Zahra Upar Allah Na Laakho Salaam" Shz Dr Tahera baisaheba

07 April 2014

PDF DOWNLOAD: Dawat ni Zaban

Aa Dawat ni Zaban na salam Yaqutato Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Bensaheba ye Maulatuna Fatema AS ni shaan ma likha chhe. Ye salam yaha audio recording ane video saathe pesh karye chhe.

WhatsApp par madad