1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Ashara
  4. Ashara 1445H
  5. Raat ni Majlis 9 - Aashura ni raat | Syedi Mazoon Saheb AAB Bayaan

Raat ni Majlis 9 - Aashura ni raat | Syedi Mazoon Saheb AAB Bayaan

26 July 2023

Aashura ni raate Mazoon-e-Dawat Syedi Abdeali Bhaisaheb Saifuddin AAB Maghrib Isha ni Namaaz baad majlis ma tashreef laawse ane bayaan farmawse, insha’Allah ane eh bayaan raate 7:45 (India time) live broadcast karwa ma aawse.

WhatsApp par madad