Maula Khuzaima Qutbideen Sheh Par Parhjo Khudawandh Lakho Salaam by Shehzadi Dr Bazat Tahera Baisaheba