This Qasida “nooru muhayyaka ya sayfal huda laami’u” was written by Syedna Mohammed Burhanuddin RA in shaan of Syedna Taher Saifuddin on his Milad in 1352H.