Available in English

"Maula Hasanpeer Saahib Na Upar Pajrho Khudawand Laakho Salaam" by Shz Dr Tahera baisaheba

14 November 2014

This Dawat ni zabaan salaam is in shaan of Syedi Fakhruddin Shaheed RA and was composed by Shz Dr Tahera Baisaheba. In this salaam she narrates the akhbaar of Syedi Hasanpeer Shaheed