Available in English

"Bawasaheb ni warsi aawi" Composed by Syedna Khuzaima Qutbuddin

3 May 2015

"Bawasaheb ni warsi aawi" (Dawat ni Zaban) Marsiya by Syedna Khuzaima Qutbuddin TUS.