Available in English

"Alayka Salaamullahe ya Badradeenena" Composed by Syedna Taher Saifuddin

28 November 2017

Syedna Taher Saifuddin RA composed this qasida mubaraka in shaan of Syedna Abdullah Badruddin RA.