خدا تعالىٰ قران مجيد ما فرماوے چهے كه ’ظلم كرناراؤ نے خدا پسند نتهي كرتا‘، تو ظلم سوں كه كوئي نے تكليف آپے، ايذاء پهنچاوے، حق بغير بيسرا نو حق چهيني لے، يا حق بغير كوئي نے قتل كرے، يه سگلو ظلم كهوائي، آ مفهوم صحيح چهے، مگر ظلم نو أصل سوں چهے؟ يه لفظ ني گهري معنىٰ سوں چهے؟

خدا تعالىٰ قران مجيد ما "ظلم" انے "ظالمين" ني ذكر گهني آيتو ما فرماوے چهے، ايك آية ما فرماوے چهے كه ’خدا ما شرك يا بهاگيداري كرے يه گهنو مهوتو ظلم چهے‘، تو مخلوق ني سوں طاقة كه خالق پر ظلم كرے؟ تارے انسان شرك كرے يه خدا پر ظلم كيم؟ آ آية ني معنىٰ سوں چهے؟

خدا تعالىٰ قران مجيد ما ايم بهي فرماوے چهے كه ’خدا ذره برابر ظلم نتهي كرتا‘،مگر اپنے ديكهئے چهے دنيا ما تو ظلم تهائي چهے، تو پچهي خدا ايم كيم كروا دے چهے، ظالمين نے چهوٹ سكام چهے؟

خدا تعالىٰ ايمان لاؤنار لوگو نے ايك آية ما فرماوے چهے كه ’مؤمنين كون چهے كه جه اهنا ايمان نے ظلم نا كپرا نتهي پهناؤتا‘، ظلم نا كپرا نه پهناوے اهني سوں معنى؟ ظلم كروا سي كيم بچي نے رهے؟ دنيا ما زندگي آ راه پر كيم بسر كرے؟ حق نا أولياء نا آ باره ما سوں إرشادات چهے؟

مجالس الحكمة ني ٥٩مي مجلس ما سيدنا فخر الدين طع آ سؤالو نو جواب فرماوے چهے،