قران مجيد ما ايك آية ما خدا فرماوے چهے كه خدا نے نه اولكهي سكائي نه ديكهي سكائي، انے ايك آية ما فرماوے چهے كه جهاں ديكهو وهاں خدا چهے، ايم كيم بنے، بيوے چيز كيم هوئي، سوں صحيح، ديكهي سكائي كه نهيں؟

اگر خدا نے پرامي نه سكائي تو خدا نے كيم مانے؟ خدا چهے اهني دليل سوں چهے؟ جه آ سؤالو نو جواب حق نا صاحب سي سمجهے تو دل سي خدا نو ايمان لاوے، صحيح معنى ما توحيد كرے،

سيدنا فخر الدين طع آ گهنا گهمبير سؤالو نا جواب آ مجلس ما بيان فرماوے چهے،

آؤتي مجلس ما انشاء الله آ سؤال نو جواب فرماؤسے: "انسان نے اختيار چهے كه نهيں؟"