رسول، نبي، امام، يا داعي ني سوں ضرورة چهے؟ گهنا فلاسفة ايم كهے چهے كه انبياء ني ضرورة نتهي، انسان پاسے عقل چهے، تو عقل سي منسي سمجهي سكے چهے، ايم هوئي تو هداية انے نجاة واسطے ايك هداية دينار صاحب ني سوں ضرورة چهے؟

مجالس الحكمة ني ٩مي مجلس ما سيدنا فخر الدين طع آ مهم سؤال نو جواب فرماوے چهے،

سيدنا آ سؤال بهي قائم كرے چهے، كه اگر ايم مانتا هوئي كه هادي ني ضرورة چهے، تو پچهي يه كون چهے؟ دعوىٰ تو گهنا كرے چهے، سچي وات، حق ني وات، كون كرے چهے؟ كونے تابع تهاؤ جوئے؟ آ سؤال نو جواب سيدنا آؤتي مجلس ما فرماؤسے انشاء الله تعالىٰ،