قران مجيد ما گهني آيتو چهے جه ما خدا فرماوے چهے كه آسمان زمين نے بنايا، مگر گهني الگ الگ ذكر چهے، ايك جگا ايم كه چهو (٦) دن ما آسمان زمين نے بنايا، بيجي جگا ايم كه زمين بے (٢) دن ما بناوي، پچهي پهارو چار (٤) دن ما بنايا، پچهي آسمانو بيجا بے (٢) دن بنايا، تو جملے آٹهـ (٨) دن، دعاة كرام يه بيان كيدو، دن تو كيوارے گنائي كه سورج طلوع تهائي انے غروب تهائي، تو هجي تك تو بنوج نتهي، نه سورج نه زمين، دوس ني گنتي كئي طرح؟ هجي موالي بيان كيدو، اتنا دن تهيا، خدا نے اتنو وقت سكام تهائي، آ تو عجز ني جگا چهے، خدا تعالىٰ تو ايم فرماوے چهے، همے كوئي چيز نو أراده كرئے تو همے كن فيكون كهئے، تهاؤ نے تهئي جائي،

اگر ظاهر ما فقط ديكهے تو اختلاف چهے، يه تو هوئي نه سكے، كيمكه قران ما خدا فرماوے چهے "جو قران خدا نا سوىٰ كوئي سي اترا هوئي تو گهنو اختلاف هوئي"، تو حقيقة المعنى ما اختلاف نه هوئي سكے، نهيں تو يه حق كيم كهوائي؟

تارے آ آيتو ني سوں معنى؟ كتنو تايم تهيو؟ دنيا كتنا ورس پهلے بني؟ انے آ دنيا بنوا نو سبب سوں چهے؟

مجالس الحكمة ني ٣٣مي مجلس ما سيدنا فخر الدين طع آ سؤالو نو جواب فرماوے چهے،