مولانا المنان سيدنا طاهر فخر الدين طع ني رزا انے دعاء مبارك سي، ١٧مي ديسمبر ٢٠١٧، زهراء حسنات  medical clinic مندالا گوندي (ممبئي) نو شهزاده داكٹر عبدعلي بهائيصاحب سيف الدين يه افتتاح كيدو. يه كلينيك "داكترز فور يو" (Doctors For You) سنستها نا ساتهے كام كرے چهے،

 

گوندي كلينيك نا شروع تهاوا سي كه آج لگ، ١٤٠٠٠ (چود هزار) كرتا زياده مريض وهاں علاج لئي چكا چهے ، كلينيك ما حامل بئيرو انے دودهـ پيتا انے چهوتا بچاؤ ، پر خاص توجه چهے، انے يه ج مثل بزرگو واسطے بهي خاص توجه چهے،

 

FOCUS AREAS OF ZAHRA HASANAAT GOVANDI CLINIC

Prenatal care
Nutrition for lactating and new mothers
Treatment and awareness of malnutrition amongst toddlers and small children
Immunization for newborns
Geriatric care and treatment 
Special focus on Tuberculosis

 

سيدنا محمد برهان الدين رض ني هداية كه مؤمن نے اهنا گهرے جئي نے مدد كرے، يه هداية ني روشني ما، سيدنا خزيمة قطب الدين رض يه رمضان المعظم ١٤١٧هـ ما زهراء حسنات نے قائم كيدي. زهراء حسنات ني كوشش ايم چهے كه مؤمنين انے عباد الله ني هر طرح سي مدد كرے. جه لوگو نے مدد ني ضرورة چهے اهنا گهرے جئي نے مدد كرے ، ميديكل، تعليم، جمن، گهربار، ويپار، انے زندگي نا هر ايك پهلو ما مدد كرے چهے. زهراء حسنات يه گهنا مؤمنين ني مدد كيدي چهے،

 

آجے بهي سيدنا طاهر فخر الدين طع ني دعاء مبارك، آپني هداية انے آپني عناية سي، انے خدمة گزارو ني كوشش سي، زهراء حسنات ني حسنات مؤمنين نے ملتي رهے چهے،

 

(Doctors For You (DFY ايك سنستها چهے جه هندستان ما ٢٠٠٧ ما شروع تهئي.

جه علاقة ما بيماري يا وباء پهيلائي چهے، ياكه كوئي طوفان يا زلزلة ني آفة آوے چهے، تو DFY  ميديكل مدد واسطے حاضر تهئي جائي چهے، آ سنستها ني بنياد إنسانية نا أصول پر چهے انے هر مذهب انے قوم نا لوگو ني مدد واسطے تيار چهے، انے گهنا اوارد بهي ملي چكا چهے،