كروس كلچرل ستديس اند اكيدمك اكسچينج انستيتوت( أمريكا )، انے سريا سن مهاويدياليا كالج يه أيك انترناشنل انے انترديسيپليناري كانفرنس، جه نو عنوان "انوايورمنٹ، امان انے اخلاق" (Environment, Peace, and Morality ) هتو، يه كانفرنس نو سلگوري ما تهيو، انے شهزاده داكٹر حسين بهائيصاحب برهان الدين نے اذن ديدو تهو. آپ يه وهاں ١٢مي جانيوري ٢٠١٩ تقرير كيدي، جه نو عنوان "اسلام نا كتابو ما عالم ني حالة نو إحساس انے حفاظة ني ذكر" هتو.

تقرير ما آپ يه ذكر كيدي كه قرآن مجيد، رسول الله صلع ني حديث، انے ائمة نا كلامو ما انوايورمنٹ ني حفاظة نا باراما سوں ذكرو چهے.

آپني كانفرنس نا پليناري سيشن ما پهلي تقرير هتي، انے هندستان سي انے باهرگام سي، أمريكا انے يورپ سي، گهنا پروفيسرو انے ستودنتس آيا تها.

شهزاده حسين بهائيصاحب يه ذكر كيدي كه انوايورمنٹ ني حفاظة ني اسلام ما گهني أهمية چهے. قرآن مجيد ني آيتو انے رسول الله ني حديث انے امامو نا كلام ني تفسير كرتا هوا شهزاده حسين بهائيصاحب يه ذكر كيدي كه اسلام ما انسان ني زميداري تين قسم ني چهے.  ١) لوگو نے جه الله تعالى ني طرف واجب چهے، ٢) لوگو نے جه أيك بيجا ني طرف واجب چهے، انے ٣) لوگو نے جه بيجا مخلوقات ني طرف واجب چهے.

تقرير نا بعد، سؤال جواب تهيا، جه ما پروفيسرو انے ستودنتس يه گهنا اچها سؤالو پوچها انے شهزاده حسين بهائيصاحب يه جوابو ديدا.

سگلا يه شهزاده صاحب ني تقرير سني نے گهنا خوش تهيا، انے گهنا متأثر تهيا،